Ernstige bedreiging volksgezondheid: zuurstofgehalte atmosfeer daalt zorgwekkend

Van onze verslaggeefster Miep Typstra.
NIEUW ROBBENGAT- Het zuurstofgehalte in de lucht neemt wereldwijd drastisch af, dit blijkt uit metingen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM). Dit vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft voor dit levensgevaarlijke verschijnsel nog geen eenduidige verklaring kunnen geven.

De meetresultaten laten een buitengewoon sterke afname van het zuurstofgehalte in de lucht zien. Uit statistieken van langjarige gemiddelden blijkt dat het zuurstofniveau op dit moment lager dan ooit is. Het RIVM geeft dan ook aan dat ze er zeker van zijn dat het verschijnsel niet op een natuurlijke wijze wordt veroorzaakt. Er is duidelijk sabotage in het spel. Wereldwijd maken officiële instanties zich grote zorgen en wordt er verwoed gezocht naar de oorzaak en een oplossing van dit probleem. Zo roepen duikersverenigingen hun leden op om hun zuurstofflessen leeg te laten lopen in de atmosfeer.
De onafhankelijke superheldenorganisatie SuperSolutions Inc. is ingeschakeld om dit probleem nader te onderzoeken. Het onderzoek word geleid door buitengewoon hoogleraar Prof. Dr. Brain. Vanmorgen maakte hij, in een uitzending van Bolt & Willems, bekend dat hij al zijn superhelden op de zaak heeft gezet. “Deze zaak heeft alle prioriteit, maar het team is nog niet compleet” zei hij “De kans dat de mensheid dit overleeft wordt met de dag dat er geen oplossing wordt gevonden kleiner”. Prof. Dr. Brain geeft echter aan dat een oplossing helaas nog niet voor handen is “De krachten van onze superhelden zijn wereldwijd onovertroffen, maar voor deze zaak tot nu toe helaas ontoereikend. We zijn bezig met een project waarin we zoveel mogelijk krachten bundelen om een nieuwe superheld te creëren die dit probleem wel aan kan” Het blijkt echter nog een hele opgave om aan voldoende gevarieerd DNA materiaal te komen dat nodig is om de nieuwe superheld te klonen.

Reacties zijn gesloten.